سرماخوردگی

سوپ کرفس و هویج برای بهبود سریع سرماخوردگی

َاگر در این فصل سرد سال دچار علائم سرماخوردگی شده اید خوردن سوپ کرفس و هویج رژیمی را به شما پیشنهاد می کنم . همانطور که میدانید وقتی بدن شما با بیماری سرماخوردگی مبارزه می کند برای اینکه قوی باقی بماند و بتواند درمقابل این بیماری از خودش دفاع کند ، نیاز به دریافت انرژی و غذای…
ادامه مطلب
فهرست

مشاوره و دریافت رژیم از تلگرام

تماس تلفنی