دیدگاه طب سنتی

کله پاچه ؛ از دیدگاه طب مدرن و طب سنتی در یک نگاه

با آمدن فصل سرما ، خوردن یک کاسه سیراب شیردان یا تیلیت آب کله پاچه ، صرف یک پرس پاچه، بناگوش، چشم و زبان انرژی را به تمام سلولهای بدن هر شخصی تزریق می کند . غذایی سیرکننده و پرانرژی که خوردن آن در فضای مطبوع و اشتهابرانگیز کله پزی آن هم در اولین ساعات…
ادامه مطلب
فهرست

مشاوره و دریافت رژیم از تلگرام

تماس تلفنی